گیشه روزنامه داخلی
جزوات آموزشی، کتاب، مقاله
 |  تحلیل کنکور کارشناسی ارشد رشته MBA در سال 1393


استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

سؤالات این درس در آزمون كارشناسی ارشد 93 به لحاظ تعداد و بودجه‌بندی بخش‌های مختلف، هیچ تغییری نداشت و مانند سالیان اخیر 10 سؤال به حل مسئله، 10 سؤال به استدلال منطقی، 10 سؤال به كفایت داده‌ها، 5 سؤال به درك مطلب و 5 سؤال به تصحیح جملات اختصاص یافته بود. در مجموع سطح سؤالات امسال را می‌توان همانند سال گذشته دانست. در آزمون امسال به غیر از چند غلطی كه وجود داشت، تغییر فاحش دیگری كه نسبت به آزمون‌های كارشناسی ارشد 92 و 91 می‌توان گفت، عدم طرح سؤالات از مبحث «هوش و خلاقیت» بود كه اتفافاً در دو سؤال اخیر بخشی ثابت از سؤالات حل مسأله را به خود اختصاص داده بود. به طور كلی سؤالات حل مسأله نسبتاً سخت، سؤالات كفایت داده‌ها متعادل، سؤالات استدلال منطقی ساده (البته با صرف‌نظر از سؤالات اشكال‌دار!)، سؤالات درك مطلب ساده و تا حدی متوسط و سؤالات تصحیح جملات را می‌توان متوسط و یا حتی ساده قلمداد كرد.
برای 10 نفر برتر داوطلبان امسال میانگین درصدها در حدود 70 تا 75 (و شاید هم كمتر!) پیش‌بینی می‌شود. از اشكالات مهم آزمون امسال می‌توان به قسمت استدلال منطقی اشاره كرد كه دو سؤال اشكال دار در آن وجود داشت یك سؤال كه قطعاً باید حذف شود، چون غلط ترجمه شده است و می‌توان گفت هیچ‌كدام از گزینه‌ها با شرایط فعلی سؤال نمی‌توانند صحیح باشند و یك سؤال كه اتفاقاً تعداد گزینه‌های صحیح آن از یك مورد بیشتر است!! كه البته برای این سؤال با كمی اغماض می‌توان حكم داد، سؤال حذف نشود! (متأسفانه این سؤال هم اشكال ترجمه داشت!) در قسمت كفایت داده‌ها نیز یك سؤال دارای ابهام بود كه البته نمی‌توان ابهام آن را دلیلی برای حذف سؤال تصور كرد و بالاخره در قسمت تصحیح جملات در یك سؤال دو گزینه صحیح به نظر می‌رسید.
در پایان به داوطلبان سال آینده توصیه می‌كنم در درس GMAT تعداد تست‌های زیادی را مرور كنند، تا در روز آزمون غافلگیر نشوند.

ریاضی عمومی 1 و 2

تعداد سؤالات ریاضی عمومی در آزمون كارشناسی ارشد 93 مانند سالیان گذشته 30 سؤال بود. به‌طور كلی می‌توان سؤالات این سال را در حدود 10درصد آسان‌تر از آزمون كارشناسی ارشد 92 و تقریباً هم تراز با سؤالات آزمون‌های سال‌های90 و 91 دانست. به‌ لحاظ بودجه‌بندی 15 سؤال به ریاضی (1) و 15 سؤال به ریاضی (2) اختصاص یافته بود.
بیشترین حجم سؤالات به فصل «توابع چند متغیره» از ریاضی عمومی (2) اختصاص یافته بود كه 7 سؤال از این فصل طرح شده بود. همچنین در آزمون امسال از فصل دنباله سری 5 سؤال از فصل انتگرال 4 سؤال، از فصل كاربرد انتگرال 1 سؤال، از فصل اعداد مختلط 2 سؤال، از فصل انتگرال‌های دوگانه و سه‌گانه 4 سؤال، از فصل انتگرال‌گیری روی سطح و خم 3 سؤال، از فصل كاربرد مشتق (ریاضی 1) 3 سؤال، و از فصل توابع برداری 1 سؤال، مطرح شده بود.
در این آزمون از فصل «صرفاً مشتق» در ریاضی (1) و جبرخطی از ریاضی (2) هیچ سؤالی مطرح نشده بود. همچنین مانند سال قبل از فصل مختصات قطبی و تابع نیز هیچ سؤالی طرح نشده بود! و برخلاف روال سالیان گذشته كه همواره از فصل حد و پیوستگی سؤال مطرح می‌شد، امسال هیچ سؤالی از این فصل طرح نشده بود! به نظر بنده آزمون امسال كمی غیراستاندارد بود، چون به غیر از ایرادات ذكر شده (عدم تناسب در بودجه‌بندی سؤالات) مثلاً دو سؤال تقریباً نزدیك به هم از «بازه همگرایی» داده شده بود كه اگر طراح اصرار داشت از فصل دنباله و سری سؤال دیگری طرح كند، می‌توانست از مبحث دیگری از این فصل سؤال طرح كند! و یا مثلاً دو سؤال كه هر كدام شامل 2 حد توابع چند متغیره بودند، مطرح شده بود كه یكی از آن‌ها كافی بود! و به عنوان مثالی دیگر می‌توان از سؤالات 165 و 179 این آزمون نام برد كه راجع‌به یك خواسته سؤال طرح شده بود و این سؤالات بسیار به هم نزدیك بودند، در این آزمون 2 سؤال نسبتاً وقت‌گیر نیز وجود داشت كه دانشجو باید به تست كلك می‌زد! و از روشی ساده‌تر به آن پاسخ می‌داد تا در زمان صرفه‌جوئی كند. همچنین 4 سؤال را نیز می‌شد بدون مسلح شدن به خودكار و با قدرت چشم پاسخ داد!! 
با توجه به آزمون كارشناسی ارشد 93 به نظر می‌رسد فصل انتگرال چه در ریاضی (1) و چه در ریاضی (2) از اهمیت بالائی برخوردار است و همچنین فصل توابع چند متغیره از ریاضی عمومی (2) و فصل دنباله و سری از ریاضی عمومی (1) باید با اختصاص وقت بیشتری مطالعه شود. البته ممكن است روال فوق برای سال آینده واقعاً برقرار نباشد!!
به نظر می‌رسد در آزمون امسال درصد نفرات برتر 90 تا 95 درصد باشد (حدود درصد 3 نفر اول) البته ممكن است درصد 100 نیز به‌طور استثناء اتفاق افتاده باشد ولی اگر هم باشد قطعاً تعدادش كمتر از انگشتان یك دست است! با این اوصاف پیش‌بینی بنده این است كه میانگین ریاضی 10 نفر برتر آزمون سال 93 در درس ریاضی حدود 80 تا 85 باشد.

زبان تخصصی  MBA

تعداد سؤالات زبان تخصصی رشته MBA در آزمون کارشناسی ارشد سال 93، همانند سال‌های اخیر 100 سؤال بود، ولی در مقایسه با آزمون سال قبل، بخشCloze test و واژگان، نسبتاًٌ سخت‌تر و بخش درک مطلب آسان‌تر بود. 
در بخش دستور زبان نیز همانند سال قبل، 35 سؤال و در دو قسمت "سؤالات جای خالی" (20 سؤال) و "سؤالات تشخیص ایراد جمله" (15 سؤال) ارائه شد. از مجموع این 35 سؤال، 5 سؤال از مبحث عبارات اسمی، 6 سؤال از مبحث افعال کمکی، 3 سؤال از قیود کمی، 3 سؤال از ساختار موازی، 1 سؤال از اسم و اقسام آن، 1 سؤال از جملات شرطی، 1 از سؤال از اعداد ترتیبی و اصلی ،1 سؤال از عبارت‌های وصفی، 1 سؤال از موصول،2 سؤال از جملات سببی، 4 سؤال از ساختار جمله، 1 سؤال از حرف اضافه، 1 سؤال از تطابق فعل و فاعل، 1 سؤال از حشو و هجو، 1سؤال از مبحث قید، 1 سؤال از جملات شرطی، 1 سؤال از قیدهای دو بخشی، 1سؤال از افعال انتخاب شده است. از لحاظ سختی نیز هر دو آزمون 92 و 93 در بخش گرامر و ساختار در یک سطح قرار داشتند، با بررسی دقیق سؤالات این بخش در سال‌های اخیر متوجه می شویم که احتمالاً داوطلبان MBA در سال‌های آینده نیز با همین میزان سختی در این بخش روبه رو باشند. امسال تغییر کمی در بخش سؤالاتstructure اتفاق افتاده بود، به این صورت که در سؤال 206 غیر از دانش ساختار و گرامر باید به کاربرد کلمات هم توجه می‌شود؛ پیش‌بینی می‌شود که تعداد این سؤالات در آزمون‌های سال‌های آینده بیشتر هم شود، هدف از طرح تست از این بخش همان‌طور که از عنوان سؤالات گرامر امسال (Structure and Written Expression) مشخص است، سنجش سطح نوشتاری(Writing) داوطلبان است. 
بخش واژگان آزمون زبان عمومی رشته MBA از 25 سؤال تشکیل شده بود. کلمات آزمون امسال مانند سال‌های گذشته از کتاب‌های لغت نظیر Essential Words for TOEFL استخراج گردیده و واژگان امسال کمی مشکل‌تر از سال گذشته طراحی شده بود؛ من بارها این نکته را ذکر کرده‌ام برای پاسخگویی به این سؤالات شما حتماً به معنی جمله دقت کنید.
بخشcloze Test دشوارترین سؤالات آزمون امسال بود؛ سؤالات این بخش در سال گذشتهCloze Test 15 سؤال در قالب دو متن نسبتاً کوتاه ارائه شده بود، اما امسال هر 15 جای خالی مربوط به یک متن مدیریتی بود. لازم به ذكر است برای بالا بردن مهارت در حل سؤالاتCloze test یک‌بار در ابتدا به طور اجمالی متن مرور شده، سپس به جای خالی‌ها دقت شود، طبیعی است در انتخاب پاسخ صحیح، ما بین دو گزینه مردد خواهیم شد، در نتیجه بهترین چاره مرور مجدد پیش از جای خالی است. 
و سرانجام بخش درک مطلب که راحت‌ترین بخش آزمون امسال بود. 25 سؤال درک مطلب در قالب 6 متن کوتاه ارائه گردیده بود. به علت کوتاه بودن متن‌ها داوطلب می‌توانست با کمترین زمان ممکن به سؤالات پاسخ دهد. لازم به ذکر است 16 مهارت برای پاسخ‌دهی به سؤالات درک مطلب همراه با مثال ارائه شده است که یادگیری و تمرین مثال‌ها در هنگام مرور مهارت‌ها به شما در پاسخ دهی سریع‌تر به این گونه سؤالات کمک خواهد کرد.