گیشه روزنامه داخلی
جزوات آموزشی، کتاب، مقاله
 |  استخدام شرکت معیار دانش پارس

شرکت معیار دانش پارس (دانشگاه آزاد خوراسگان با مجموعه اداری ۲۲ بهمن) در اصفهان دو نفر خانم با شرایط ذیل استخدام می نماید:

کارشناس حسابداری مسلط به امور قرارداد ها

کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت جهت امور آموزش یا مشاوره ای

ارسال رزومه به ایمیل: meyardanesh@yahoo.com