گیشه روزنامه داخلی
جزوات آموزشی، کتاب، مقاله
 |  استخدام شرکت بیمه تعاون
شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از طریق مصاحبه دعوت به همکاری می نماید.

شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در شهرستان های اصفهان ، بندرعباس ، کرج از میان فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر در مقطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های مدیریت بیمه ، اقتصاد ، حسابداری ، بانکداری ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی ، ریاضی با حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط و مفید با حوزه مورد نیاز در صنعت بیمه از طریق مصاحبه دعوت به همکاری می نماید. واجدین شرایط می توانند از طریق فرم درخواست استخدام ، مشخصات خود را همراه با رزومه کاری با قید عنوان شغلی حداکثر تا 10روز پس از انتشار ، ثبت نمایند.

1) به تقاضاهای رسیده بعد از موعد مقرر و یا کسانی که واجد شرایط نیستند ترتیب اثر داده نخواهد شد

2) قید رشته تحصیلی الزامی است. در صورت قد نکردن رشته تحصیلی نام متقاضی حذف خواهد شد.

3) منظور از سابقه کار سابقه فعالیت و اشتغال در عناوین شغلی ذکر شده در جدول می باشد.

4) در صورتیکه اظهارات متقاضیان مغایر مفاد آگهی باشند نام متقاضی حذف خواهد شد.

5) هیچگونه ثبت نامی خارج از وب سایت اعلام شده فوق انجام نمی گیرد فلذا از مراجعه حضوری خودداری شود.

فرم استخدام

ردیفعنوانمدرک تحصیلیسوابق کاری و تجربهمهارتهاتعدادمحل خدمت
1کارشناس مالیحداقل مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری ، بانکداری ، اقتصاد ، ریاضی ، بازرگانیتسلط کامل و دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مفید در امور مالی شعبه مرتبط با بیمهمهارتهای هفتگانه ICDL1 نفر مرداصفهان
2کارشناس اموالحداقل مدرک کارشناسی در رشته های مدیریت بیمه ، بازرگانی ، اقتصاد ، حسابداری و بانکداریدارای سوابق شغلی و تجربی مرتبط با امور شعبه حداقل سه سالمهارتهای هفتگانه ICDL1 نفر مردبندرعباس
3کارشناس بیمه اشخاصحداقل مدرک کارشناسی در رشته های مدیریت بیمه ، بازرگانی ، اقتصاد ، حسابداری ، بانکداریدارای سوابق شغلی و تجربی مرتبط با امور شعبه حداقل سه سالمهارتهای هفتگانه ICDL1 نفر مردکرج