گیشه روزنامه داخلی
جزوات آموزشی، کتاب، مقاله
 |  دانشجویان ایرانی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاههای تهران

ابوالحسن ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تغییر آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به داخل با توجه به رتبه بندی دانشگاه ها گفت:  آیین نامه مذکور ثابت است چون قوانین آن تغییری نداشته است.

وی ادامه داد: شرایط انتقال این است که دانشجو در خارج اقامت داشته، پیشرفت تحصیلی داشته و دانشگاه وی معتبر باشد.

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: ممکن است اعتبار دانشگاهی که دانشجو تحصیل می کند در طول زمان تغییر کند به طور مثال از گروه الف به گروه ب منتقل شود که این موضوع را اداره دانش آموختگان ارزیابی می کند و از طرفی هم ممکن است رده بندی دانشگاه‌های داخل تغییر کند که این موضوع نیز در حوزه معاونت آموزش بررسی می شود.

وی ادامه داد: تقریبا در هر جلسه پرونده ۳۰ الی ۵۰ نفر از دانشجویان ایرانی برای انتقال به دانشگاه های داخل بررسی می شود.

ریاضی افزود: این دانشجویان از کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا و سایر کشور ها هستند و بیشتر دوست دارند به دانشگاه های تهران یا دانشگاه های مراکز استان منتقل شوند و عمده درخواست ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند و تعداد کمی هم از درخواست ها از سوی دانشجویان کارشناسی است.

منبع : خبرگزاری مهر