گیشه روزنامه داخلی
جزوات آموزشی، کتاب، مقاله
 |  دانشجویان عراقی در دانشگاه صنعت نفت پذیرفته می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، عبدالنبی هاشمی، گفت: دانشگاه صنعت نفت بایستی به طور مستمر فعالیت‌های خود را با نیازهای صنعت نفت کشور وفق دهد و این مهم هم در رشته‌های جدیدالاحداث و حذف رشته‌ هایی که نیاز روز صنعت نیست و هم در پروژه‌های پژوهشی انجام شده در سال‌های اخیر قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: با توجه به حمایت نقشه جامع علمی کشور از توسعه علوم و فناوری‌های مرتبط با نفت و گاز، قدر مسلم بایستی دانشگاه صنعت نفت با انگیزه مضاعف به آینده نگاه کند.

رئیس دانشگاه صنعت نفت افزود: به عنوان مثال باید برای ارتباط با کشورهای اسلامی نفت‌خیز تلاش کند. در حال حاضر برنامه جذب دانشجو از کشور عراق تدوین شده است. از بعد ارتباط با مراکز علمی کشورهای پیشرفته نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است.