گیشه روزنامه‌
| خلاصه کتاب اقتصاد فقیر به زبان فارسی
خلاصه ای از فصول کتاب «اقتصاد فقیر: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی» که توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده در فایل زیر آورده شده است. خلاصه کتاب اقتصاد فقیر به زبان فارسی حجم: 414.71 کلیو بایت