گیشه روزنامه‌
| کتاب استراتژی رقابتی مایکل پورتر
دانلود رایگان کتاب استراتژی رقابتی تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا مایکل پورتر کتاب استراتژی رقابتی مایکل پورتر حجم: 774.87 کلیو بایت